pic1
Hem

Arkitekt och miljö

Arkitekt & Miljö är ett Arkitektkontor med specialisering inom kyrkobyggnadsprojekt, miljöundersökningar, inredning och riskhantering. Vårt arbetssätt är baserat på en helhetssyn med ambitionen att samtliga aspekter och behov skall tillgodoses - kulturvård, funktion, tillgänglighet, tekniklösningar, ekonomi, miljöansvar, inomhusklimatbedömningar, energikostnadskalkyler m.m. Vi har bred kompetens inom krävande ombyggnadsprojekt av kyrkobyggnader. Vi erbjuder rådgivning och utför miljöundersökningar, fuktmätningar, åtgärdsprogram, inredningsförslag, ansökningar till myndigheter, tillståndsansökningar bidragsansökningar, och projektering. Vi erbjuder även i samverkan 3-D laserscanning av historiska byggnader fram till färdig ritning.
 

ARKITEKT & MILJÖ AB | STORTORGET 34, KALMAR | 0480-205 00 | info@arkitektmiljo.se     VIBRA CMS