Arkitekt & Miljö i Kalmar

Arkitektkontoret bedriver byggrådgivning och projektering med framtagning av förslagsskisser, kvalificerade utredningar och färdigprojektering.

Arkitekt & Miljö i Kalmar har specialisering och lång tids erfarenhet med inriktning mot bostäder och ombyggnader av kulturhistoriska byggnader.

Vår målsättning är att tillsammans med våra beställare utveckla god arkitektur och tekniskt väl fungerande hus genom att kombinera det bästa av det traditionella byggandets kvaliteter med modern teknik och sunda material.

Läs mer om Arkitekt & Miljö i Kalmar här.