Om Arkitekt & Miljö

Claes 01
Claes Thörnblad Arkitekt SAR/MSA

Arkitekt & Miljö utför skisser och byggprojektering från idé till färdiga handlingar.

Våra åtaganden kan omfatta:

  • utredningar och skissarbeten
  • handlingar för bygglov och tillståndsansökningar
  • underlag för upphandling av entreprenader
  • åtgärdsprogram för renovering och restaurering av kulturbyggnader
  • arbetshandlingar till bygg- och utförandeskeden

Vi arbetar i samarbete med andra arkitekt- och ingenjörsföretag med anpassning till vad de olika projektens behov.

Arkitekt & Miljö samverkar med Letech AB, och har på så sätt en unik specialistkompetens inom 3D laser scanning som överförs till ritningar, se även www.heritagescan.se