Övriga projekt

Exempel på ”övriga projekt” är SPA i Ronneby Brunn, Hälsocentrum, bibliotek, butikslokaler och kontor.

SPA RONNEBY BRUNN

Vinnande förslag i tävling om SPA i Ronneby brunn som förverkligades tillsamman med Fogelberg Arkitekter AB. Tankarna bakom SPA var och är verksamheter inom SPA-konceptet med fokus inom hälsa. Skissförslaget resulterade i ett projekt med en tillbyggnad med poolrum, bastu och relax med intilliggande utrymmen för motion och omklädning samt rum till  massage.


BIBLIOTEK TILL HÖGSKOLA

Bibliotek och Informationscenter till Soft Center. Nybyggnad, arkitektur, inredningar och färgsättning.


SVENSKNABBEN

Villa Solbacken, Svensknabben i folkmun färdigställdes 1921 och ombyggt till kontorshus långt senare. Varsam renovering med tillvaratagande av ursprungliga snickerier och ytskikt. Ny användning efter direktiv av ägaren till Capitex genomfördes med hänsyn taget till unika kulturmiljövärden med respekt och omtanke om den ursprungliga arkitekturen ritat av arkitekt Carl Bergsten.