Nominerad till 2016 års Stenpris

Foto: Kalmar Läns Museum.

Projekt: Ventlinge kyrka.
Arkitekt: Claes Thörnblad, Arkitekt & Miljö i Kalmar.
Beställare: Södra Ölands pastorat.
Stenleverantör: Mysinge Stenhuggeri.
Bebyggelseantikvarie: Jan Westergren, Kalmar läns museum.

Medeltid 2.0

I golvet fanns flera gravhällar. En byggnadsarkeologisk utgrävning tog vid och fynd av bland annat mynt daterade golvet till början av 1600-talet.

Ventlinge kyrka på södra Öland tillhör Växjö stift. Den uppfördes på 1100-talets förra hälft, som en absidkyrka i romansk stil. Men när den restaurerades i början av 1800-talet försvann den medeltida stilen.

Kyrkan har på grund av hög fuktighet under lång tid haft problem med inomhusmiljön. Mögel i kombination med kreosotbehandlat trämaterial från 50-talet har förvärrat situationen. För cirka tio år sedan fick personalen allergiska reaktioner.

År 2008 påbörjades ett rivnings- och demonteringsarbete. Bland annat plockades träbjälklag och trägolv bort. Då upptäckte man ett gammalt kalkstensgolv som täckte större delen av kyrkans långhus.Ventlinge kyrka har hittat tillbaka till sina medeltida rötter med fria golv. Samtidigt har funktionaliteten blivit mer modern.
Läs hela artikeln här (pdf) TEXT: Peter Willebrand

Läs mer om priset här: www.sten.se